Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Tlačítko MOVIE

Nastaví, zda se bude aktivovat tlačítko MOVIE.

  1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Tlačítko MOVIE] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vždy:
Pokud v libovolném režimu stisknete tlačítko MOVIE, začne se nahrávat video.
(kromě situace, kdy je volič režimů nastaven na (Vys. sním. frekvence).)
Pouze režim Video:
Natáčení videa bude zahájeno stiskem tlačítka MOVIE pouze tehdy, pokud je režim snímání nastaven na [Video].