Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Volič NTSC/PAL

Přehrává videa nahraná přístrojem na televizoru se systémem NTSC/PAL.

  1. MENU (Nastavení) → [Volič NTSC/PAL] [Zadat]

Poznámka

  • Pokud vložíte paměťovou kartu, která byla již dříve formátovaná jiným video systémem, objeví se hlášení, že musíte kartu znovu zformátovat.
    Když chcete nahrávat pomocí jiného systému, přeformátujte paměťovou kartu nebo použijte jinou paměťovou kartu.
  • Když provedete [Volič NTSC/PAL] a nastavení se změní z výchozího, objeví se na spouštěcí obrazovce hlášení „Spuštěno NTSC.“ nebo „Spuštěno PAL.“.