Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Jazyk 

Vybere jazyk, který se bude používat pro položky menu, varování a hlášení.

  1. MENU(Nastavení) → [Jazyk] → požadovaný jazyk.