Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Kont. pr. rychlosti

Přístroj pokračuje v nahrávání po celou dobu, po kterou je stisknuto tlačítko spouště. Můžete nepřetržitě snímat větší rychlostí než při [Kontinuální snímání].

 1. MENU (Nastavení snímání)[Režim pohonu][Kont. pr. rychlosti].

Poznámka

 • Mezi rámečky nepřetržitého snímání se okamžitě zobrazí snímek každého rámečku.
 • Nepřetržité snímání není k dispozici v následujících situacích:
  • Režim snímání je nastaven na [Plynulé panoráma].
  • Režim snímání je nastaven na [Volba scény] a je vybrána scéna jiná než [Sportovní akce].
  • [Obrazový efekt] je nastaven na [Měkké zaostření], [Malování HDR], [Mono. s bohat. tóny], [Miniatura], [Akvarel] nebo [Ilustrace].
  • [DRO/Auto HDR] je nastaveno na [Auto HDR].
  • [ISO] je nastaven na [RŠ pom. více sním.].
  • Používá se [Snímání úsměvu].

Tip

 • V režimu [Kont. pr. rychlosti] se zaostření určí, když stisknete tlačítko spouště napůl pro první snímek. Poté je zaostření uzamčeno pro následující snímky. Fotoaparát však může pokračovat v nastavování expozice pro následující snímky. Pokud chcete, aby se expozice nastavovala v průběhu nepřetržitého snímání, upravte nastavení následovně:
  • Nastavte [AEL se závěrkou] na [Auto] nebo [Vypnuto].