Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Nepř. expoziční řada

Pořídí větší počet snímků a přitom automaticky posune expozici ze základní k tmavší a poté ke světlejší. Stiskněte a přidržte tlačítko spouště, dokud se nahrávání řady nedokončí.
Po záznamu si můžete vybrat snímek, který se hodí pro vaše záměry.

  1. MENU(Nastavení snímání) → [Režim pohonu][Nepř. expoziční řada].
  2. Vyberte požadovaný režim pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položce menu

Nepř. exp. řada: 0,3EV 3 snímky:
Při tomto nastavení se pořídí tři snímky v sérii s hodnotou expozice posunutou o 0,3 EV směrem plus nebo mínus.
Nepř. exp. řada: 0,3EV 5 snímků:
Při tomto nastavení se pořídí pět snímků v sérii s hodnotou expozice posunutou o 0,3 EV směrem plus nebo mínus.
Nepř. exp. řada: 0,3EV 9 snímků:
Při tomto nastavení se pořídí devět snímků v sérii s hodnotou expozice posunutou o 0,3 EV směrem plus nebo mínus.
Nepř. exp. řada: 0,7EV 3 snímky:
Při tomto nastavení se pořídí tři snímky v sérii s hodnotou expozice posunutou o 0,7 EV směrem plus nebo mínus.
Nepř. exp. řada: 0,7EV 5 snímků:
Při tomto nastavení se pořídí pět snímků v sérii s hodnotou expozice posunutou o 0,7 EV směrem plus nebo mínus.
Nepř. exp. řada: 0,7EV 9 snímky:
Při tomto nastavení se pořídí devět snímků v sérii s hodnotou expozice posunutou o 0,7 EV směrem plus nebo mínus.
Nepř. exp. řada: 1,0EV 3 snímky:
Při tomto nastavení se pořídí tři snímky v sérii s hodnotou expozice posunutou o 1,0 EV směrem plus nebo mínus.
Nepř. exp. řada: 1,0EV 5 snímky:
Při tomto nastavení se pořídí pět snímků v sérii s hodnotou expozice posunutou o 1,0 EV směrem plus nebo mínus.
Nepř. exp. řada: 1,0EV 9 snímky:
Při tomto nastavení se pořídí devět snímků v sérii s hodnotou expozice posunutou o 1,0 EV směrem plus nebo mínus.
Nepř. exp. řada: 2,0EV 3 snímky:
Při tomto nastavení se pořídí tři snímky v sérii s hodnotou expozice posunutou o 2,0 EV směrem plus nebo mínus.
Nepř. exp. řada: 2,0EV 5 snímky:
Při tomto nastavení se pořídí pět snímků v sérii s hodnotou expozice posunutou o 2,0 EV směrem plus nebo mínus.
Nepř. exp. řada: 3,0EV 3 snímky:
Při tomto nastavení se pořídí tři snímky v sérii s hodnotou expozice posunutou o 3,0 EV směrem plus nebo mínus.
Nepř. exp. řada: 3,0EV 5 snímky:
Při tomto nastavení se pořídí pět snímků v sérii s hodnotou expozice posunutou o 3,0 EV směrem plus nebo mínus.

Poznámka

  • Na stránce Automatický náhled se zobrazuje poslední záběr.
  • Když je vybráno [ISO AUTO] v režimu [Ruční expozice], změní se expozice nastavením hodnoty ISO. Pokud je vybráno nastavení jiné než [ISO AUTO], změní se expozice nastavením rychlosti závěrky.
  • Když nastavujete expozici, posune se expozice podle kompenzované hodnoty.
  • Snímání řady není k dispozici v následujících situacích:
    • Režim snímání je nastaven na [Inteligentní auto], [Super auto], [Volba scény] nebo [Plynulé panoráma].
  • Pokud se použije blesk, přístroj pořídí snímky v sérii s bleskem a přitom změní intenzitu světla blesku, i když bude vybrána položka [Nepř. expoziční řada]. Pro každý snímek stiskněte spoušť.