Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Samospoušť(kont.)

Pořídí určený počet snímků pomocí samospouště poté, co uplyne určený počet sekund od okamžiku stisknutí tlačítka spouště. Z několika snímků si můžete vybrat ten nejlepší.

  1. MENU (Nastavení snímání)[Režim pohonu][Samospoušť(kont.)].
  2. Vyberte požadovaný režim pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položce menu

Samospoušť (kont.): 10 s 3 sním.:
Po 10 sekundách od stisknutí spouště pořídí tři snímky po sobě.
Když stisknete tlačítko spouště, bliká kontrolka samospouště, zazní pípnutí a po 10 sekundách cvakne závěrka.

Samospoušť (kont.): 10 s 5 sním.:
Po 10 sekundách od stisknutí spouště pořídí pět snímků po sobě.
Když stisknete tlačítko spouště, bliká kontrolka samospouště, zazní pípnutí a po 10 sekundách cvakne závěrka.

Samospoušť (kont.): 5 s 3 snímky:
Po 5 sekundách od stisknutí spouště pořídí tři snímky po sobě. Když stisknete tlačítko spouště, bliká kontrolka samospouště, zazní pípnutí a po 5 sekundách cvakne závěrka.

Samospoušť (kont.): 5 s 5 snímky:
Po 5 sekundách od stisknutí spouště pořídí pět snímků po sobě. Když stisknete tlačítko spouště, bliká kontrolka samospouště, zazní pípnutí a po 5 sekundách cvakne závěrka.

Samospoušť (kont.): 2 s 3 snímky:
Po 2 sekundách od stisknutí spouště pořídí tři snímky po sobě. Když stisknete tlačítko spouště, bliká kontrolka samospouště, zazní pípnutí a po 2 sekundách cvakne závěrka.

Samospoušť (kont.): 2 s 5 snímky:
Po 2 sekundách od stisknutí spouště pořídí pět snímků po sobě. Když stisknete tlačítko spouště, bliká kontrolka samospouště, zazní pípnutí a po 2 sekundách cvakne závěrka.

Tip

  • Chcete-li nastavení samospouště zrušit, vyberte MENU (Nastavení snímání)[Režim pohonu][Jeden snímek].