Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Samospoušť

Pořídí snímek pomocí samospouště poté, co uplyne určený počet sekund od okamžiku stisknutí tlačítka spouště.

 1. MENU (Nastavení snímání)[Režim pohonu][Samospoušť].
 2. Vyberte požadovaný režim pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položce menu

Samospoušť: 10 s:
Nastavení 10sekundového zpoždění samospouště.
Když stisknete spoušť, zabliká indikátor samospouště, zazní zvukový signál a po 10 sekundách se spustí závěrka. Ke zrušení samospouště stiskněte znovu tlačítko spouště.

Samospoušť: 5 s:
Nastaví 5sekundové zpoždění samospouště.
Když stisknete tlačítko spouště, bliká kontrolka samospouště, zazní pípnutí a po 5 sekundách cvakne závěrka. Ke zrušení samospouště stiskněte znovu tlačítko spouště.

Samospoušť: 2 s:
Nastaví 2sekundové zpoždění samospouště. Tímto způsobem se potlačí záchvěv fotoaparátu způsobený stiskem spouště.

Tip

 • Chcete-li nastavení samospouště zrušit, vyberte MENU (Nastavení snímání)[Režim pohonu][Jeden snímek].
 • Pokud chcete použít samospoušť v režimu řady, vyberte v režimu pohonu režim řady a pak vyberte MENU (Nastavení snímání)[Nastavení řady][Samosp. běh. exp. ř.].

Poznámka

 • Samospoušť není k dispozici v následujících situacích:
  • Režim snímání je nastaven na [Plynulé panoráma].
  • [Sportovní akce] v [Volba scény]
  • [Snímání úsměvu]