Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

RŠ pom. více sním.

Přístroj automaticky pořídí plynule několik snímků, zkombinuje je, zredukuje šum a nahraje je jako jeden snímek.Pořízený snímek je kombinovaným snímkem.

  1. MENU (Nastavení snímání) → [ISO] [RŠ pom. více sním.].
  2. Stiskem pravé strany řídicího kolečka vyvolejte stránku nastavení, pomocí horní/spodní strany řídicího kolečka poté vyberte požadovanou hodnotu.

Poznámka

  • Když je [Kvalita] nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG], nelze tuto funkci použít.
  • Blesk, [Opt. dyn. rozs.] a [Auto HDR] nelze použít.
  • Pokud je parametr [Profil obrazu] nastaven na jinou hodnotu než [Vypnuto], režim [RŠ pom. více sním.] nelze nastavit.
  • Pokud je parametr [Obrazový efekt] nastaven na jinou hodnotu než [Vypnuto], režim [RŠ pom. více sním.] nelze nastavit.

Tip

  • Automaticky nastavený rozsah citlivosti ISO v režimu [ISO AUTO] pod položkou [RŠ pom. více sním.] lze změnit. Vyberte nastavení [ISO AUTO] pod položkou [ISO] a stiskněte pravou stranu řídicího kolečka a nastavte požadované hodnoty na [Maximum ISO AUTO] a [Minimum ISO AUTO]. Hodnoty parametrů [Maximum ISO AUTO] a [Minimum ISO AUTO] se použijí také při fotografování v režimu [ISO AUTO] s nastavením [RŠ pom. více sním.].