Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

AEL se závěrkou (fotografie)

Nastaví, zda se bude napevno nastavovat expozice při stisknutí tlačítka spouště napůl.
Tato funkce je užitečná, když chcete nastavit zaostření a expozici zvlášť.

  1. MENU (Uživatelská nastavení) → [AEL se závěrkou] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Auto:
Když je [Režim ostření] nastaven na [AF na 1 snímek], zafixuje expozici po automatickém zaostření, když stisknete tlačítko spouště napůl.
Zapnuto:
Napevno nastaví expozici, když stisknete tlačítko spouště napůl.
Vypnuto:
Nenastaví expozici napevno, když stisknete tlačítko spouště napůl. Tento režim použijte, když budete chtít nastavit zaostření a expozici zvlášť.
Při snímání v režimu [Kontinuální snímání] nebo [Kont. pr. rychlosti], bude přístroj pokračovat v nastavování expozice.

Poznámka

  • Operace používající tlačítko AEL má přednost před nastavením [AEL se závěrkou].