Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Zebra

Na části snímku se objeví rastr zebra, pokud úroveň jasu této části odpovídá úrovni IRE, kterou jste nastavili. Použijte tyto pruhy jako vodítko k nastavení jasu.

  1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Zebra] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vypnuto:
Nezobrazí pruhy.

70/75/80/85/90/95/100/100+/Vlastní1/Vlastní2:
Upraví úroveň jasu.

Tip

  • K [Zebra] můžete zaregistrovat více hodnot pro kontrolu expozice, přesvětlení a úrovně jasu. Ve výchozím nastavení je nastavení pro potvrzení expozice zaregistrováno na [Vlastní1] a nastavení pro potvrzení přesvětlení na [Vlastní2].
  • Pro kontrolu expozice nastavte standardní hodnotu a rozsah pro úroveň jasu. V oblastech v rámci rozsahu, který jste nastavili, se objeví pruhy.
  • Pro kontrolu přesvětlení nastavte minimální hodnotu pro úroveň jasu. V oblastech přesahujících rozsah, který jste nastavili, se objeví pruhy.

Poznámka

  • Rastr zebra se nezobrazuje během připojení HDMI.