Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Nahrávání zvuku

Nastaví, zda se při nahrávání videa nahraje zvuk.

  1. MENU (Nastavení snímání) → [Nahrávání zvuku] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Nahrává zvuk (stereo).

Vypnuto:
Nenahrává zvuk.

Poznámka

  • Když je vybráno [Zapnuto], nahraje se také zvuk objektivu a činnosti přístroje.