Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Časování zvuk. výst.

Při kontrole zvuku můžete nastavit potlačení ozvěny a zabránit nežádoucím odchylkám mezi obrazem a zvukem při výstupu HDMI.

  1. MENU(Nastavení snímání) → [Časování zvuk. výst.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Živě:
Vysílá zvuk bez zpoždění. Toto nastavení vyberte, když je při sledování zvuku problémem odchylka zvuku.
Synchronizace Hlasu:
Vysílá zvuk a obraz synchronně. Toto nastavení vyberte, abyste zabránili nežádoucím odchylkám mezi obrazem a zvukem.