Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Úroveň nahr. zvuku

Úroveň nahrávaného zvuku můžete nastavit při kontrole měření úrovně.

  1. MENU(Nastavení snímání) → [Úroveň nahr. zvuku] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

+:
Zesílí úroveň nahrávání zvuku.
−:
Ztlumí úroveň nahrávání zvuku.
Reset:
Obnoví výchozí záznamovou úroveň zvuku.

Tip

  • Pokud se ozvučené videosekvence natáčí s vysokou hlasitostí, nastavte parametr [Úroveň nahr. zvuku] na nižší úroveň. Záznam zvuku tak bude věrnější. Pokud se ozvučené videosekvence natáčí s nízkou hlasitostí, nastavte parametr [Úroveň nahr. zvuku] na vyšší úroveň, aby byl zvuk lépe slyšet.

Poznámka

  • Bez ohledu na nastavení [Úroveň nahr. zvuku] je limiter vždy v činnosti.
  • Parametr [Úroveň nahr. zvuku] je dostupný pouze při nastavení režimu snímání Videosekvence.
  • Nastavení parametru [Úroveň nahr. zvuku] se použije pro vestavěný mikrofon i pro vstup (mikrofon).