Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Nová složka

Vytvoří novou složku na paměťové kartě pro nahrávání fotografií a videa MP4. Vytvoří se nová složka s číslem složky o jedno vyšším, než je nejvyšší číslo momentálně používané složky. Snímky se nahrají do nově vytvořené složky. Současně se vytvoří složka pro fotografie a složka pro videa MP4, která má stejné číslo.

  1. MENU(Nastavení) → [Nová složka].

Poznámka

  • Pokud do přístroje vložíte paměťovou kartu, která se používala v jiném zařízení, a budete fotografovat snímky, automaticky se vytvoří nová složka.
  • Do jedné složky lze uložit až 4 000 snímků. Když je kapacita složky překročena, může se automaticky vytvořit nová složka.