Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Číslo souboru

Vybere, jak přiřazovat čísla souborů k nahraným fotografiím a videozáznamům MP4.

  1. MENU(Nastavení) → [Číslo souboru] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Série:
Přístroj přiřadí čísla souborům postupně až do „9999“ bez resetování.

Resetovat:
Přístroj resetuje čísla, když je soubor nahrán do nové složky, a přiřadí souborům čísla začínající od „0001“.
(Když nahrávací složka obsahuje soubor, přiřadí se číslo o jednu vyšší, než je nejvyšší přiřazené číslo.)