Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Panoráma: Směr

Nastaví směr, kterým se bude pohybovat fotoaparátem při snímání panoramatických snímků.

  1. MENU (Nastavení snímání) → [Panoráma: Směr] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vpravo:
Pohybujte fotoaparátem zleva doprava.

Vlevo:
Pohybujte fotoaparátem zprava doleva.

Nahoru:
Pohybujte fotoaparátem zespodu nahoru.

Dolů:
Pohybujte fotoaparátem shora dolů.