Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Reset nastavení

Resetuje přístroj na výchozí nastavení. I když provedete [Reset nastavení], nahrané snímky se uchovají.

  1. MENU(Nastavení) → [Reset nastavení] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Reset nast. fotoaparátu:
Obnoví výchozí hodnoty nastavení hlavních parametrů snímání.

Inicializovat:
Inicializuje všechna nastavení na výchozí.

Poznámka

  • Při resetování si dejte pozor, abyste nevysunuli blok akumulátorů.
  • Pokud provedete příkaz [Inicializovat], aplikace stažené do přístroje se mohou odinstalovat. Chcete-li tyto aplikace znovu použít, přeinstalujte je.