Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Nabíjení akumulátoru

  • Pro tento přístroj je určen přiložený síťový adaptér. Nepřipojujte k němu jiná elektronická zařízení. Jinak může nastat porucha.
  • Zkontrolujte, zda používáte originální síťový adaptér Sony.
  • Pokud indikátor nabíjení přístroje při nabíjení bliká, nabíjený akumulátor vyjměte a poté ho znovu pečlivě vložte do přístroje. Pokud indikátor nabíjení opět bliká, může to znamenat závadu akumulátoru nebo to, že byl vložen jiný typ akumulátoru, než je specifikováno. Zkontrolujte, zda jde o akumulátor správného typu.
    Pokud je akumulátor specifikovaného typu, vyjměte ho, vyměňte za nový nebo jiný a zkontrolujte, zda se nově vložený akumulátor nabíjí správně. Pokud se nově vložený akumulátor nabíjí správně, dříve vložený akumulátor může být vadný.
  • Pokud indikátor nabíjení bliká, i když je síťový adaptér připojen k přístroji a síťové zásuvce, znamená to, že se nabíjení dočasně zastavilo a je v pohotovostním režimu. K zastavení nabíjení a přechodu do pohotovostního režimu dochází automaticky, jestliže je teplota mimo doporučený rozsah. Až se teplota vrátí do doporučeného rozsahu, nabíjení bude pokračovat a indikátor nabíjení se znovu rozsvítí. Nabíjet doporučujeme v prostředí s teplotou mezi 10 °C a 30 °C.