Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Verze

Zobrazí verzi softwaru tohoto přístroje.

  1. MENU(Nastavení) → [Verze].