Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Interní dobíjecí akumulátor

Fotoaparát má interní dobíjitelnou baterii, která zajišťuje uchování data a času a dalších nastavení, bez ohledu na to, zda je zapnuto či vypnuto napájení nebo zda je nabitý či vybitý akumulátor. Tento dobíjecí akumulátor se průběžně nabíjí během používání přístroje. Pokud však přístroj používáte pouze občas, postupně se vybíjí. Pokud přístroj nebudete používat asi po dobu 1 měsíce/ů, zcela se vybije. V tomto případě nezapomeňte tento dobíjecí akumulátor před použitím přístroje dobít. Ale i když není tento dobíjecí akumulátor nabitý, přístroj lze stále používat. Datum a čas se však nezaznamená.

Způsob nabíjení interního nabíjecího akumulátoru

Do přístroje vložte nabitý akumulátor nebo přístroj prostřednictvím síťového adaptéru (přiložen) připojte do nástěnné síťové zásuvky. Poté nechte přístroj 24 hodin nebo déle vypnutý.