Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Poznámky týkající se akumulátoru

Nabíjení akumulátoru

 • Před prvním použitím přístroje akumulátor (přiložen) nabijte.
 • Nabitý akumulátor se bude pomalu sám vybíjet, i když ho nebudete používat. Před každým použitím přístroje akumulátor nabijte, abyste nezmeškali příležitost pořídit snímky.
 • Akumulátor lze nabíjet, i když není zcela vybitý. Částečně nabitý akumulátor lze použít.
 • Pokud kontrolka nabíjení bliká, když není blok akumulátorů plně nabit, vytáhněte blok akumulátorů nebo odpojte kabel USB od fotoaparátu a pak jej znovu vložte, aby se nabil.
 • Nabíjet doporučujeme v prostředí s teplotou mezi 10 °C a 30 °C. Při teplotách mimo tento rozsah se akumulátor nemusí plně nabít.
 • Když připojíte tento přístroj k přenosnému počítači, který není připojen ke zdroji napájení, kapacita akumulátoru přenosného počítače se může snížit. Přístroj nenabíjejte prostřednictvím přenosného počítače příliš dlouho.
 • Pokud je tento přístroj připojen k počítači kabelem USB, počítač nezapínejte/nerestartujte, neprobouzejte z režimu spánku ani nevypínejte. Jinak může dojít k poruše přístroje. Před prováděním výše uvedených operací odpojte přístroj od počítače.
 • Nabíjení není zaručeno, pokud používáte vlastnoručně sestavený nebo upravený počítač.

Doba nabíjení (plné nabití)

Při používání síťového adaptéru (přiložen) je doba nabití přibližně 150 minut. Výše uvedená doba se týká nabíjení zcela vybitého akumulátoru při teplotě 25 °C. Nabíjení může trvat déle, zaleží na podmínkách a okolnostech používání.

Efektivní využití akumulátoru

 • Výkon akumulátoru se při nízké teplotě snižuje. Proto je na chladných místech funkční doba akumulátoru kratší. Chcete-li zajistit delší funkční dobu, doporučujeme vložit akumulátor do vnitřní kapsy oděvu v blízkosti těla, aby se zahřál, a vložit do přístroje bezprostředně před začátkem fotografování. Pokud máte v kapse nějaké kovové předměty (např. klíče), dejte pozor, abyste nezpůsobili zkrat.
 • Blok akumulátorů se rychle vybije, když budete často používat blesk nebo funkci nepřetržitého snímání, často zapínat nebo vypínat napájení nebo nastavíte displej na velmi jasný.
 • Doporučujeme, abyste si připravili náhradní akumulátor a před pořízením skutečných snímků pořídili zkušební záběry.
 • Akumulátor nevystavujte působení vody. Akumulátor není vodotěsný.
 • Akumulátor nenechávejte na extrémně teplých místech (například v automobilu nebo na přímém slunečním světle).
 • Pokud je konektor akumulátoru znečištěný, přístroj se nemusí zapnout nebo se akumulátor nemusí nabít správně. V tomto případě očistěte akumulátor od prachu měkkým hadříkem nebo vatovou tyčinkou.

Indikátor zbývající kapacity akumulátoru

 • Na displeji se objeví indikátor zbývající kapacity akumulátoru.

   

  A: Vysoká úroveň akumulátoru

  B: Baterie je vybita

 • Trvá asi minutu, než se zobrazí správná úroveň zbývající kapacity akumulátoru.
 • Za určitých provozních podmínek či v určitém prostředí se správná úroveň zbývající kapacity akumulátoru nemusí zobrazit.
 • Pokud se zbývající kapacita akumulátoru nezobrazí, vyvolejte ji tlačítkem DISP (Nastavení displeje).

Skladování akumulátorů

 • Abyste zachovali funkčnost akumulátorů, alespoň jednou za rok je nabijte a poté před uskladněním v přístroji zcela vybijte. Vyjměte blok akumulátorů z fotoaparátu a uložte jej na suchém, chladném místě.
 • Chcete-li akumulátor zcela vybít, ponechte přístroj v režimu přehrávání prezentací, dokud se napájení nevypne.
 • Aby nedošlo ke znečištění konektorů, zkratu atd., při přenášení nebo skladování akumulátoru vždy používejte plastový sáček, chránící před dotykem s kovovými předměty.

Životnost akumulátorů

 • Životnost akumulátoru je omezena. Pokud budete používat stejný akumulátor opakovaně nebo dlouhodobě, jeho kapacita se postupně sníží. Pokud se životnost akumulátoru znatelně zkracuje, pravděpodobně nastal čas vyměnit jej za nový.
 • Životnost akumulátorů se liší podle způsobu jeho skladování a provozních podmínek a prostředí, ve kterém se každý akumulátor používá.