Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Odpojení přístroje od počítače

Zrušte připojení USB mezi tímto přístrojem a počítačem.

Před realizací následujících operací postupujte podle kroků 1 a 2:

  • Odpojení kabelu USB.
  • Vyjmutí paměťové karty.
  • Vypnutí přístroje.

  1. Klikněte na položku (Safely remove USB Mass Storage Device) na hlavním panelu.
  2. Klikněte na zobrazenou zprávu.

Poznámka

  • Na počítačích Mac přetáhněte ikonu paměťové karty nebo jednotky na ikonu „Koš“. Přístroj je odpojen od počítače.
  • U počítačů s Windows 7/Windows 8 se ikona odpojení nemusí objevit. V takovém případě můžete přeskočit výše uvedené kroky 1 a 2.
  • Nevytahujte kabel mikro USB z přístroje, dokud kontrolka přístupu svítí. Data mohou být poškozena.