Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Zobr. úrov. zvuku

Nastaví, zda se na displeji zobrazí úroveň zvuku.

  1. MENU(Uživatelská nastavení) → [Zobr. úrov. zvuku] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Zobrazí úroveň zvuku.
Vypnuto:
Nezobrazí úroveň zvuku.

Poznámka

  • Úroveň zvuku se nezobrazí v následujících situacích:
    • Když je [Nahrávání zvuku] nastaven na [Vypnuto].
    • Když je DISP (nastavení zobrazení) nastaveno na [Bez informací].
  • Nastavte režim snímání na video. Úroveň zvuku můžete před nahráváním vidět pouze v režimu nahrávání videa.