Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Režim demo

Pokud byl fotoaparát určitou dobu v nečinnosti, funkce [Režim demo] automaticky přehraje videosekvence zaznamenané na paměťové kartě (demonstrace). Běžně vyberte [Vypnuto].

  1. MENU(Nastavení) → [Režim demo] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Demonstrace přehrávání videa se spustí automaticky, pokud s přístrojem nepracujete asi po jednu minutu. Přehrávají se pouze chráněná videa AVCHD.
Nastavte režim prohlížení na [Přehled AVCHD] a nastavte ochranu souboru videa s nejstarším datem a časem nahrávání.

Vypnuto:
Nespustí demonstraci.

Poznámka

  • Tuto položku můžete nastavit, pouze když je přístroj napájen síťovým adaptérem (přiložen).
  • I když je vybráno [Zapnuto], přístroj nespustí demonstraci, pokud na paměťové kartě není žádný videosoubor.
  • Když je vybráno [Zapnuto], přístroj nepřepne do režimu úspory energie.