Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Zobraz. info. HDMI

Vybere, zda se zobrazí informace o snímání, když je přístroj připojen k televizoru kabelem HDMI (prodává se samostatně).

  1. MENU (Nastavení) → [Nastavení HDMI][Zobraz. info. HDMI] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Zobrazí informace o snímání na televizoru. Nahraný snímek a informace o snímání se zobrazí na televizoru a na displeji fotoaparátu se nezobrazí nic.
Vypnuto:
Nezobrazí informace o snímání na televizoru. Na televizoru se zobrazí pouze nahraný snímek a na displeji fotoaparátu se zobrazí nahraný snímek a informace o snímání.