Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Tepl. barvy hledáčku

Upraví barevnou teplotu elektronického hledáčku.

  1. MENU (Nastavení) → [Tepl. barvy hledáčku] →požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

-2 až +2:
Když vyberete „-“, obrazovka hledáčku se změní na teplejší barvu a když vyberete „+“, změní se na chladnější barvu.