Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Reset síťových nast.

Resetuje všechna síťová nastavení na výchozí.

  1. MENU(Bezdrátové) → [Reset síťových nast.] [OK].