Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Nastavení oblasti

Nastaví oblast, kde se přístroj používá.

  1. MENU (Nastavení) → [Nastavení oblasti] → požadovaná oblast.