Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Rozlišení HDMI

Když připojíte přístroj k televizoru s vysokým rozlišením (HD) s konektory HDMI kabelem HDMI (prodává se samostatně), můžete si pro výstup snímků do televizoru vybrat rozlišení HDMI.

  1. MENU(Nastavení) → [Nastavení HDMI] [Rozlišení HDMI] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Auto:
Přístroj automaticky rozpozná televizor HD a nastaví výstupní rozlišení.

2160p/1080p:
Vysílá signály v 2160p/1080p.

1080p:
Vysílá signály v obrazové kvalitě HD (1080p).

1080i:
Vysílá signál v obrazové kvalitě HD (1080i).

Poznámka

  • Pokud se snímky nezobrazí správně pomocí nastavení [Auto] vyberte buď [1080i], [1080p] nebo [2160p/1080p], podle toho, jaký televizor má být připojen.