Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

OVLÁDÁNÍ HDMI

Když připojujete přístroj k televizoru kompatibilnímu s „BRAVIA“ Sync kabelem HDMI (prodává se samostatně), můžete ovládat přístroj, když namíříte dálkové ovládání televizoru na televizor.

  1. MENU(Nastavení) → [Nastavení HDMI][OVLÁDÁNÍ HDMI] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Tento přístroj můžete ovládat dálkovým ovládáním televizoru.

Vypnuto:
Tento přístroj nemůžete ovládat dálkovým ovládáním televizoru.

Poznámka

  • [OVLÁDÁNÍ HDMI] je dostupné pouze s televizorem kompatibilním s „BRAVIA“ Sync.