Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Exp. řada, jeden sní.

Pořídí větší počet snímků a přitom automaticky posune expozici ze základní k tmavší a poté ke světlejší. Pro každý snímek stiskněte spoušť. Po nahrávání si můžete vybrat snímek, který se hodí pro váš záměr.

  1. MENU (Nastavení snímání) → [Režim pohonu][Exp. řada, jeden sní.].
  2. Vyberte požadovaný režim pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položce menu

Exp. řada, jeden: 0,3EV 3 snímky:
Toto nastavení pořídí celkem tři snímky za sebou s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 0,3 EV.
Exp. řada, jeden: 0,3EV 5 snímků:
Toto nastavení pořídí celkem pět snímků po sobě s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 0,3 EV.
Exp. řada, jeden: 0,3EV 9 snímky:
Toto nastavení pořídí celkem devět snímků za sebou s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 0,3 EV.
Exp. řada, jeden: 0,7EV 3 snímky:
Toto nastavení pořídí celkem tři snímky za sebou s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 0,7 EV.
Exp. řada, jeden: 0,7EV 5 snímků:
Toto nastavení pořídí celkem pět snímků po sobě s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 0,7 EV.
Exp. řada, jeden: 0,7EV 9 snímky:
Toto nastavení pořídí celkem devět snímků za sebou s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 0,7 EV.
Exp. řada, jeden: 1,0EV 3 snímky:
Toto nastavení pořídí celkem tři snímky za sebou s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 1,0 EV.
Exp. řada, jed. sní.: 1,0EV 5 sním.:
Toto nastavení pořídí celkem pět snímků po sobě s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 1,0 EV.
Exp. řada, jeden: 1,0EV 9 snímky:
Toto nastavení pořídí celkem devět snímků za sebou s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 1,0 EV.
Exp. řada, jeden: 2,0EV 3 snímky:
Toto nastavení pořídí celkem tři snímky za sebou s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 2,0 EV.
Exp. řada, jed. sní.: 2,0EV 5 sním.:
Toto nastavení pořídí celkem pět snímků po sobě s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 2,0 EV.
Exp. řada, jeden: 3,0EV 3 snímky:
Toto nastavení pořídí celkem tři snímky za sebou s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 3,0 EV.
Exp. řada, jed. sní.: 3,0EV 5 sním.:
Toto nastavení pořídí celkem pět snímků po sobě s hodnotou expozice posunutou o plus nebo mínus 3,0 EV.

Poznámka

  • Když je vybráno [ISO AUTO] v režimu [Ruční expozice], změní se expozice nastavením hodnoty ISO. Pokud je vybráno nastavení jiné než [ISO AUTO], změní se expozice nastavením rychlosti závěrky.
  • Když nastavujete expozici, posune se expozice podle kompenzované hodnoty.
  • Snímání řady není k dispozici v následujících situacích:
    • Režim snímání je nastaven na [Inteligentní auto], [Super auto], [Volba scény] nebo [Plynulé panoráma].