Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Spojení USB

Vybere vhodný způsob připojení USB pro každý počítač nebo zařízení USB připojené k přístroji.

  1. MENU(Nastavení) → [Spojení USB] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Auto:
Automaticky provede spojení hromadné paměti nebo MTP podle počítače nebo zařízení USB, která mají být připojena. Počítače s Windows 7 nebo Windows 8 jsou připojeny v MTP a jejich jedinečné funkce jsou připraveny k použití.

Hrom.paměť:
Provede připojení hromadné paměti mezi přístrojem, počítačem a dalšími zařízeními USB.

MTP:
Provede připojení MTP mezi přístrojem, počítačem a dalšími zařízeními USB. Počítače s Windows 7 nebo Windows 8 jsou připojeny v MTP a jejich jedinečné funkce jsou připraveny k použití.

Dálkově z počítače:
Používá „Remote Camera Control“ k ovládání přístroje z počítače, včetně takových funkcí jako snímání a ukládání snímků v počítači.

Poznámka

  • Navázání spojení mezi přístrojem a počítačem může trvat jistou dobu, když je [Spojení USB] nastaveno na [Auto].
  • Pokud se Device Stage* nezobrazí u Windows 7 nebo Windows 8, nastavte [Spojení USB] na [Auto].

* Device Stage je obrazovka menu používaná ke správě připojených zařízení, například fotoaparátu (funkce Windows 7 nebo Windows 8).