Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Před-AF (fotografie)

Přístroj automaticky nastaví zaostření předtím, než stisknete tlačítko spouště napůl.

  1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Před-AF] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Zaostří předtím, než stisknete tlačítko spouště napůl.
Vypnuto:
Nezaostří, dokud nestisknete tlačítko spouště napůl.