Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Prohlížení snímků na televizoru kompatibilním s „BRAVIA“ Sync

Když připojíte přístroj k televizoru, který podporuje „BRAVIA“ Sync, kabelem HDMI (prodává se samostatně), můžete ovládat funkce přehrávání přístroje dálkovým ovládáním televizoru.

  1. Vypněte přístroj i televizor.
  2. Kabelem HDMI (prodává se samostatně) připojte mikro konektor HDMI přístroje do konektoru HDMI televizoru.

  3. Zapněte televizor a přepněte vstup.
  4. Zapněte přístroj.
  5. MENU(Nastavení) → [Nastavení HDMI] → [OVLÁDÁNÍ HDMI] → [Zapnuto].
  6. Stiskněte tlačítko SYNC MENU na dálkovém ovládání televizoru a vyberte požadovaný režim.

Poznámka

  • Pokud přístroj není v režimu přehrávání, stiskněte tlačítko (Přehrávání).
  • Pouze televizory, které podporují „BRAVIA“ Sync, mohou poskytovat činnosti SYNC MENU. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze přiloženém k televizoru.
  • Pokud přístroj nežádoucím způsobem reaguje na dálkové ovládání televizoru v době, kdy je prostřednictvím připojení HDMI připojen k televizoru jiného výrobce, vyberte MENU(Nastavení) → [Nastavení HDMI][OVLÁDÁNÍ HDMI][Vypnuto].