Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Nastavení nahrátí(Eye-Fi)

Nastaví, zda se použije funkce odesílání při používání karty Eye-Fi (komerčně dostupné). Tato položka se objeví, když vložíte kartu Eye-Fi do prostoru pro paměťovou kartu přístroje.

 1. MENU (Nastavení) → [Nastavení nahrátí] → požadované nastavení.
 2. Nastavte síť Wi-Fi nebo cíl na kartě Eye-Fi.
  Podrobnosti naleznete v příručce dodané ke kartě Eye-Fi.
 3. Vložte kartu Eye-Fi, kterou jste nastavili, do přístroje a pořizujte fotografie.
  Snímky jsou přeneseny do počítače atd. automaticky prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Umožňuje funkci odesílání.

Vypnuto:
Zakáže funkci odesílání.

Zobrazení obrazovky stavu komunikace

: Pohotovostní režim Žádné snímky k odeslání.

: Pohotovostní režim k odesílání

: Připojování

: Odesílání

: Chyba

Poznámka

 • Karty Eye-Fi se prodávají pouze v jistých zemích/regionech.
 • Další informace o kartách Eye-Fi získáte přímo u výrobce nebo prodejce.
 • Karty Eye-Fi lze používat pouze v zemích/regionech, kde byly zakoupeny. Karty Eye-Fi používejte v souladu se zákony zemí/regionů, kde jste kartu zakoupili.
 • Karty Eye-Fi jsou vybaveny funkcí bezdrátové sítě LAN. Kartu Eye-Fi nevkládejte do přístroje v místech, kde je její použití zakázáno, např. v letadle. Když je karta Eye-Fi vložena do přístroje, nastavte [Nastavení nahrátí] na [Vypnuto]. Když je odesílací funkce nastavena na [Vypnuto], zobrazí se na přístroji indikátor .
 • Režim úspory energie nebude při odesílání pracovat.
 • Pokud se zobrazí (chyba), vyjměte paměťovou kartu a znovu ji vložte, nebo vypněte a znovu zapněte přístroj. Pokud se indikátor objeví znovu, je možné, že karta Eye-Fi je poškozena.
 • Komunikace bezdrátové sítě LAN může být ovlivněna dalšími komunikačními zařízeními. Pokud je stav komunikace špatný, přesuňte se blíž k připojenému přístupovému bodu.
 • Tento přístroj nepodporuje Eye-Fi „Endless Memory Mode“. Před použitím karty Eye-Fi, se ujistěte, že „Endless Memory Mode“ je vypnut.