Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Přístroj nelze zapnout.

  • Po vložení akumulátoru do přístroje může několik okamžiků trvat, než se zahájí napájení fotoaparátu.
  • Ujistěte se, že blok akumulátorů je vložen správně.
  • Akumulátor se vybije sám, i když jej nebudete používat. Před používáním akumulátor nabijte.
  • Zkontrolujte, že akumulátor je NP-FW50.