Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Vymaz.potvrzení

Můžete nastavit, zda bude vybráno [Vymazat] nebo [Zrušit] jako výchozí nastavení na obrazovce potvrzení vymazání.

  1. MENU (Nastavení) → [Vymaz.potvrzení] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Nejprve"vymaz":
[Vymazat] je vybráno jako výchozí nastavení.

Nejprve "zruš":
[Zrušit] je vybráno jako výchozí nastavení.