Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Napájení se náhle vypne.

  • Přístroj se může pod vlivem vlastní teploty a teploty akumulátoru automaticky vypnout, což je jeho ochrana. V takovém případě se před vypnutím napájení zobrazí na displeji zpráva.