Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Kvalita zobrazení

Můžete změnit kvalitu zobrazení.

  1. MENU(Nastavení) → [Kvalita zobrazení] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vysoké:
Zobrazí ve vysoké kvalitě.

Standardní:
Zobrazí ve standardní kvalitě.

Poznámka

  • Když je nastaveno [Vysoké], bude spotřeba akumulátoru vyšší, než když je nastaveno [Standardní].