Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Nabídka Dlaždice

Zvolí, zda při stisku tlačítka MENU bude vždy zobrazena první obrazovku menu.

  1. MENU (Nastavení) → [Nabídka Dlaždice] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Vždy zobrazí první obrazovku menu (nabídka dlaždice).
Vypnuto:
Deaktivuje zobrazení nabídky dlaždice.