Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Do fotoaparátu nelze vložit akumulátor.

  • Ujistěte se, že akumulátor vkládáte správným směrem, a zasuňte ho tak daleko, dokud se jeho zajišťovací páčka neuzamkne.
  • Zkontrolujte, že akumulátor je NP-FW50.