Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Přehrávání panoramatických snímků

Přístroj automaticky roluje panoramatickými snímky od jednoho konce ke druhému.

  1. Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
  2. Řídicím kolečkem vyberte panoramatický snímek, který chcete přehrávat.
  3. Pro přehrání snímku stiskněte ve středu.

    • K pozastavení přehrávání stiskněte znovu ve středu.
    • Pro návrat zobrazení celého snímku stiskněte tlačítko MENU.

Poznámka

  • Panoramatické snímky pořízené jinými přístroji mohou být zobrazeny v jiné než skutečné velikosti nebo jimi nepůjde správně rolovat.