Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Specifikace tisku

Můžete předem specifikovat na paměťové kartě, které fotografie chcete později vytisknout.

Na specifikovaných snímcích se objeví ikona (tisk). DPOF znamená „Digital Print Order Format“ (formát pro digitální tisk).
  1. MENU (Přehrávání) → [Specifikace tisku] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Více snímků:
Vybere snímky pro tisk.

(1) Vyberte snímek a stiskněte ve středu řídicího kolečka. V zaškrtávacím okénku se objeví značka . Výběr zrušíte stisknutím a vymazáním značky .

(2) Pro tisk dalších snímků opakujte krok (1).

(3) MENU[OK] → Stiskněte ve středu.

Zrušit vše:
Vymaže všechny značky DPOF.

Nastavení tisku:
Nastaví, zda se na snímky označené značkami DPOF vytiskne datum.

Poznámka

  • K následujícím souborům nelze přidat značku DPOF:
    • Videa
    • Snímky RAW