Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Přímé ruční ostření (DMF)

Po uzamčení ostření můžete ručně provádět jemné úpravy.
Můžete rychle zaostřit na objekt a nemusíte používat ruční ostření od začátku. To je výhodné například pro snímání makro.

  1. Otáčením ovladače režimu ostření vyberte DMF.
  2. Stisknutím tlačítka spouště napůl zaostříte automaticky.
  3. Tlačítko spouště nechte napůl stisknuté a otáčejte předním kroužkem objektivu, abyste získali ostřejší snímek.

    • Při otáčení předního kroužku objektivu se na displeji zobrazuje vzdálenost ostření.
  4. Domáčknutím spouště vyfotografujte snímek.

Tip

  • Funkci ostření můžete přiřadit zadnímu kroužku objektivu, když vyberete MENU(Uživatelská nastavení)→[Nast. kroužku objekt.].