Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Prezentace

Automaticky přehrává snímky nepřetržitě.

  1. MENU(Přehrávání) → [Prezentace] → požadované nastavení.
  2. Vyberte položku [Zadat].

Podrobnosti o položce menu

Opakovat:
Vyberte režim [Zapnuto], ve kterém se snímky přehrávají v nepřetržité smyčce, nebo [Vypnuto], ve kterém, když jsou jednou snímky přehrány, přístroj ukončí prezentaci.

Interval:
Vyberte interval zobrazení pro snímky v rozmezí [1 s], [3 s], [5 s], [10 s] nebo [30 s].

Ukončení prezentace uprostřed přehrávání

Stisknutím tlačítka MENU ukončíte prezentaci. Prezentaci nelze přerušit pauzou.

Tip

  • Prezentaci můžete aktivovat, pouze když je [Režim prohlížení] nastaven na [Přehled dat] nebo [Přehl. složek (static. sn.)].