Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Otočit

Otočí nahranou fotografii proti směru hodinových ručiček.

  1. MENU (Přehrávání) → [Otočit].
  2. Stiskněte ve středu řídicího kolečka.
    Snímek je otočen proti směru hodinových ručiček. Snímek se otočí, když stisknete ve středu. Pokud snímek jednou otočíte, snímek zůstane otočený, i když přístroj vypnete.

Poznámka

  • Videa nelze otáčet.
  • Snímky pořízené jinými přístroji možná nepůjdou otáčet.
  • Při prohlížení otočených snímků na počítači mohou být snímky zobrazeny ve své původní orientaci. Záleží na aplikaci.