Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Chránit

Chrání nahrané snímky před náhodným vymazáním. Na chráněném snímku se zobrazí značka .

  1. MENU(Přehrávání) → [Chránit] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Více snímků:
Dodává nebo ruší ochranu několika vybraných snímků.

(1) Vyberte snímek, který chcete chránit a pak stiskněte ve středu řídicího kolečka. V zaškrtávacím okénku se objeví značka . Ke zrušení výběru stiskněte znovu a odstraňte tak značku .

(2) Pro ochranu dalších snímků opakujte krok (1).

(3) MENU [OK] → Stiskněte ve středu.

Všechny v této složce:
Ochrana všech snímků ve zvolené složce.
Všech. s tímto datem:
Ochrana všech snímků ve zvoleném období.
Zrušit všec. v této složce:
Zrušení ochrany všech snímků ve zvolené složce.
Zrušit vš. s tímto datem:
Zrušení ochrany všech snímků ve zvoleném období.

Poznámka

  • Položky menu, které lze zvolit, se liší podle nastavení režimu [Režim prohlížení].