Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Vymazání několika vybraných snímků

Můžete vymazat více vybraných snímků.

  1. MENU(Přehrávání) → [Vymazat] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Více snímků:
Vymaže vybrané snímky.

(1) Vyberte snímky, které chcete vymazat, a pak stiskněte ve středu řídicího kolečka. V zaškrtávacím okénku se objeví značka . Ke zrušení výběru stiskněte znovu a odstraňte tak značku .

(2) K vymazání dalších snímků opakujte krok (1).

(3) MENU [OK] → Stiskněte ve středu.

Všechny v této složce:
Vymaže všechny snímky ve vybrané složce.
Všech. s tímto datem:
Vymaže všechny snímky ze zvoleného období.

Tip

  • Chcete-li odstranit všechny snímky (včetně snímků chráněných), proveďte příkaz [Formátovat].

Poznámka

  • Položky menu, které lze zvolit, se liší podle nastavení režimu [Režim prohlížení].