Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Používání tlačítka Fn (Funkce)

Často používané funkce můžete registrovat na tlačítko Fn (funkce) a během fotografování je vyvolávat. Tlačítku Fn (Funkce) lze přiřadit až 12 často používaných funkcí.

  1. Stiskněte tlačítko DISP a pak stiskněte tlačítko Fn (Funkce) v režimu zobrazení jiném než [Pro hledáček].

  2. Vyberte funkci, kterou chcete registrovat, stisknutím horní/spodní/levé/pravé části řídicího kolečka.

  3. Požadované nastavení vyberte otočením řídicího kolečka a stiskněte ve středu řídicího kolečka.
    • Některé funkce lze jemně doladit pomocí otočného ovladače.

Provádění nastavení na vyhrazené obrazovce

Vyberte požadovanou funkci ve 2. kroku, pak stiskněte ve středu řídicího kolečka. Objeví se vyhrazená obrazovka nastavení pro funkci. Při nastavování postupujte podle pokynů (A).