Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Poznámky k používání blesku

Při používání blesku vezměte v úvahu následující.

  • Při nahrávání videa nelze používat blesk.
  • Při nabíjení blesku bliká kontrolka . Když nabíjení blesku skončí, kontrolka se rozsvítí.
  • Když se do vícefunkčních sáněk nasadí externí blesk (prodává se samostatně), má externí blesk prioritu nad nastavením blesku přístroje a vnitřní blesk přístroje nelze použít.
  • Nepoužívejte komerčně dostupný blesk s vysokonapěťovými synchronizačními konektory nebo s opačnou polaritou. Mohlo by dojít k poruše.